rejestracja w dumbu
- Kraków, ul. Krzywda 1

»
Polityka Prywatności (paragraf 18 Regulaminu)
 1. Operator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133, poz. 883
  z późn. zm.).
 2. Podczas Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. Ust. Nr 133, poz 883
  z późniejszymi zmianami) w celach bieżącego funkcjonowania Serwisu oraz w celach marketingowych i reklamowych Operatora oraz związanych z nim podmiotów.
 3. Operator szanuje prawo Uczestników do zachowania prywatności, dlatego każdy z Uczestników może używać pseudonimu.
 4. Operator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Dane Uczestników są pozyskiwane, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem i nie będą one udostępniane, wypożyczane i sprzedawane firmom, ani instytucjom, ani osobom trzecim. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy inny podmiot nabędzie Serwis. Wówczas wstąpi on w prawa
  i obowiązki Operatora w zakresie administrowania i przetwarzania danych osobowych.
 6. Zabrania się podawania przez Uczestników danych nieprawdziwych.
 7. Operator będzie pobierał od Uczestników następujące dane osobowe:
  1. adres e-mail,
  2. miejscowość zamieszkania,
  3. wizerunek przedstawiony na Awatarze (nieobowiązkowo).
  Przy czym jawne dla Konsumentów i Uczestników Serwisu będą tylko następujące dane:
  1. miejscowość zamieszkania,
  2. wizerunek przedstawiony na Awatarze.
 8. Przy dodawaniu Podmiotu/Miejsca wymagane jest podanie jego nazwy i adresu (lokalizacji), przyporządkowanie Podmiotu/Miejsca do odpowiedniej kategorii i podkategorii oraz napisanie Recenzji. Inne dane Podmiotu/Miejsca mogą zostać dodane przez Uczestników dobrowolnie. Operator zastrzega sobie jednak prawo do niepublikowania ich lub uzależnienia ich publikacji od opłaty dokonanej przez Podmiot.
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania jego danych osobowych.
 10. Uczestnik ma obowiązek bieżącego uaktualniania danych znajdujących się na jego koncie.
 11. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. Żądanie takie następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w profilu Uczestnika. Usuniecie niektórych danych, może równać się usunięciu konta Uczestnika.
 12. Podczas Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres
  e-mail informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także mailingów i newsletterów zawierających treści reklamowe, ogłoszenia, materiały marketingowe, w tym pochodzące od firm, instytucji i osób, z którymi Serwis podpisał stosowne umowy. Zgoda ta może być w dowolnej chwili odwołana poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w dowolnym mailingu nadesłanym przez Serwis.
 13. Operator zastrzega sobie prawo uzależnienia świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie od uprzedniego potwierdzenia przez Uczestnika podanych w procesie Rejestracji danych osobowych.
 14. Operator domniemywa, że dane osobowe podane przez Uczestnika są prawdziwe. Domniemanie to może zostać obalone wówczas gdy Uczestnik je zmieni, lub osoba trzecia w uzasadniony sposób temu zaprzeczy.
 15. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies, przechowujących dane dotyczące jego zachowania w Serwisie. Uczestnikowi przysługuje prawo do całkowitego osunięcia tychże plików z jego komputera.